08
12 2018
1304

14. (29.1.6.4) Cum se va reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS) veniturile angajaților, care nu se impun cu impozit pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut. Astfel, în darea de seamă anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS), angajatorul urmează să declare salariul și alte plăti efectuate în folosul angajatului și, respectiv, a impozitului pe venit reținut din aceste plăti. În cazul în care venitul angajatului este scutit de impozitul pe venit, venitul respectiv nu se va reflecta în darea de seama anuală (forma IALS).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.