07
11 2018
766

14. (8.3.5.1) Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul central de specialitate al administraţiei publice din domeniul transporturilor rutiere. La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei. Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul autobuzelor, camioanelor cu/sau fără remorcă, tractoarelor rutiere cu/sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei doar în cazul circulaţiei unităţilor de transport respective pe drumurile publice (art. 347 din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.