08
02 2018
1166

17. (30.3.3) Care este termenul de prezentare a dărilor de seamă privind plățile pentru poluarea mediului?

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea, subiecţii specificați la art.6, 9 şi 10 din Lege, sînt obligaţi să calculeze, să achite la bugetul de stat plăţile corespunzătoare şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, pînă la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Subiecţii specificați la art.11 din Lege, sînt obligaţi să calculeze de sine stătător, să achite la bugetul de stat plăţile corespunzătoare şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. Forma şi modul de completare a dării de seamă este aprobată de către Ministerul Finanţelor. Subiecții care au obligația prezentării dărilor de seamă privind plățile pentru poluarea mediului, dar care nu cad sub acțiunea art.187 alin.(21) din Codul fiscal, prezintă dările de seamă pe suport de hîrtie. La efectuarea în perioada de raportare doar a operațiunilor scutite de taxă conform art.11 alin.(6) din Lege, Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului nu se prezintă. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.