29
05 2019
1721

2. (28.21.61) Cum se va deduce TVA aferentă procurării acumulatorului și anvelopelor destinate echipării autoturismului folosit în cadrul desfășurării activității de întreprinzător, ulterior vândut în regim scutit de TVA fără drept de deducere ?

În conformitate cu pct.6 subpct.2) din SNC “Stocuri”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate, anvelopele şi acumulatoarele procurate separat de mijloacele de transport reprezintă materiale consumabile utilizate în procesul de producție și/sau de prestări servicii. Concomitent, conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.87 din 23 decembrie 2004 cu privire la modul de contabilizare a cheltuielilor aferente schimbului anvelopelor, acumulatoarelor la mijloacele de transport, aplicabile tuturor mijloacelor de transport utilizate în activitatea de întreprinzător indiferent de faptul dacă aceste mijloace sînt sau nu incluse în bilanţul întreprinderii, valoarea anvelopelor procurate separat de mijloacele de transport se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli în conformitate cu kilometrajul parcurs efectiv, iar valoarea acumulatoarelor se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli conform perioadei de funcţionare stabilită în documentaţia tehnică. Ținând cont de prevederile art.102 alin.(2) din Codul fiscal, sumele TVA aferente acumulatorului și anvelopelor cu care s-a echipat autoturismul destinat efectuării livrării scutite de TVA fără drept de deducere, nu se deduc și se raportează la costuri sau la cheltuieli. Totodată, în conformitate cu art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Astfel, dacă autoturismul care a fost echipat cu anvelope și acumulator, procurate separat, a fost utilizat pentru efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, subiectul impozabil își poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă lor. Totodată, la înstrăinarea autoturismului scutit de TVA fără drept de deducere care este echipat cu anvelope și acumulator procurate separat, dat fiind faptul că la momentul înstrăinării o parte din costul anvelopelor, acumulatoarelor instalate pe autoturismul folosit în activitatea de întreprinzător a fost repartizată la consumuri şi/sau cheltuieli, în condițiile acțiunii prevederilor art.102 alin.(6) din Codul fiscal, la momentul vânzării autoturismului se va exclude de la deducere TVA aferentă mărimii valorii neamortizate a anvelopelor, acumulatoarelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.