28
02 2020
817

2. (28.26.11) Care este modul de aplicare a TVA în cazul efectuării plății prealabile totale sau parțiale până la data de 01.01.2020 pentru proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012, care se livrează după 01.01.2020?

Începând cu 1 ianuarie 2020 în conformitate cu art.95 alin.(2) lit.g), în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, livrarea proprietăţii de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA. Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020 potrivit art. 108 alin.(5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală era eliberată sau plata era primită până la momentul efectuării livrării, data obligației de calculare a TVA de către furnizor se considera data eliberării facturii fiscale sau data primirii plății, în dependență de ce are loc mai înainte. Conform art.108 alin.(9) din Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2020, data obligaţiei fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate începînd cu 1 ianuarie 2020 se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte. Astfel, la primirea plății prealabile până la momentul efectuării livrării proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, furnizorul va aplica TVA la cota, prevăzută de art. 96 din Codul fiscal. Luând în considerație, modificarea regimului fiscal la livrarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale până la data de 01 ianuarie 2020, se aplică acel regim care era existent la momentul primirii plăţii, luând în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale cumpărătorului, în care se indică taxa pe valoarea adăugată calculată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.