03
10 2018
1999

2. (29.1.7.2.1) Cum se vor impozita dobânzile achitate persoanelor fizice de către organizațiile de microfinanțare pentru împrumuturile acordate de către acestea?

În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menționat la art. 90, de dobânzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobândă și să achite ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% din plată. Persoana fizică, beneficiară a dobânzii, va include venitul obținut în componența venitului brut, și în baza art. 83 din Codul fiscal, va prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerințelor ce reglementează obligativitatea prezentării acesteia. Totodată, potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal nr. 1164 din 24 aprilie 1997, dobânzile de la depozitele bancare obținute de către persoanele fizice rezidente, cu excepția celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activității de întreprinzător, nu se impozitează până la 1 ianuarie 2020. Prin urmare, la achitarea dobânzilor aferent împrumutului în folosul persoanelor fizice de către organizația de microfinanțare, aceasta nu va aplica prevederile art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal urmând să rețină la sursa de plată, ca parte a impozitului, în mărimea stabilită la art.89 din Codul fiscal. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 309-320 din 17.08.2018), în vigoare din 01.10.2018]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.