Întrebări și răspunsuri

2. (29.1.7.3.21) Se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoane fizice a proprietăţii conform contractelor lease – back ulterior reziliate?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, nu se reține impozitul în prealabil conform alin.(2) al articolului menționat, din suma înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. Astfel, în cazul în care compania de leasing procură de la persoanele fizice active de capital conform contractelor lease - back şi aceste bunuri mobiliare şi imobiliare se transmit în leasing (locaţiune, arendă, chirie) acestor persoane (vânzătorilor), din suma achitată nu se reţine impozitul pe venit potrivit prevederilor art. 90 alin.(4) din Codul fiscal. Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, în cazul în care entitatea, iniţial a încheiat cu persoana fizică contractul lease – back, indiferent de rezilierea ulterioară a acestuia, prevederile articolului 90 alin.(4) din Codul fiscal nu se extind faţă de entitate. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 alin. (1) din Codul fiscal, prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

794 vizualizări

Data publicării:

26 Martie /2020 13:10

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică

Etichete:

impozit pe venit | persoana fizică | active de capital | leasing | contract

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon