Întrebări și răspunsuri

2. (29.5.17) Are obligația asociația obștească de a reține impozit la sursa de plată din veniturile achitate în folosul persoanei fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în locațiune a imobilului?

Potrivit art.1 alin.(1) din Legea nr.837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, asociația obștească este o organizație necomercială, independentă de autoritățile publice, constituită benevol de cel puțin trei persoane fizice și/sau juridice (asociații obștești), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în vederea realizării, în condițiile legii, a unor drepturi legitime. În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superfice) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește persoanele care în mod obligatoriu, urmează să reţină, impozitul pe venit la sursa de plată. Astfel, asociația obștească, în baza art.901 alin.(3) din Codul fiscal, va reține din prețul contractului de locațiune un impozit în mărime de 10%. [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1002 vizualizări

Data publicării:

05 Martie /2020 07:45

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Legislație fiscală

Etichete:

asociatie obsteasca | organizatie necomerciala | impozit pe venit | sursa de plata | persoana fizică | imobil

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon