Întrebări și răspunsuri

2. (29.6.19) Cum urmează să determine întreprinzătorii individuali impozitul pe venit în rate pentru cele două etape ale anului 2018 în darea de seamă anuală (forma UNIF/VEN)?

În conformitate cu art. 84 alin. (1) din Codul fiscal, agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
  • suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
  • impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.
Totodată, în conformitate cu art. 43 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164/1997, pentru subiecții menționați la art. 42 din capitolul respectiv, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte după cum urmează:
  1. etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018;
  2. etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este de la 1 octombrie 2018 până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.
Conform art.43 alin. (2) din Legea nr. 1164/1997, obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situaţiei de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situaţiei de la 31 decembrie 2018. Astfel, pentru determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit din activitate pentru perioada fiscală 2018, întreprinzătorul individual (numărul de salariaţi până la 3 persoane) prezintă darea de seamă unificată distinct, după cum urmează:
  1. Darea de seamă fiscală unificată (formularul UNIF 14) aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014, fără a completa anexa nr. 3 la tabelul nr. 1 – pentru etapa I;
  2. Darea de seamă fiscală unificată (formularul UNIF 18) aprobată conform Ordinului SFS nr. 456 din 08.09.2018, cu indicarea în anexa nr. 3 la tabelul nr.1 a sumei calculate drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul 2019 - pentru etapa II.
În partea ce ține de prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN), declarația se prezintă distinct, după cum urmează:
  1. Declarația cu privire la impozitul pe venit (formularul VEN 12) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22.12.2017, fără a completa anexa 8D – pentru etapa I;
  2. Declarația cu privire la impozitul pe venit (formularul VEN 12) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22.12.2017, cu indicarea în anexa 8D a sumei calculate drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul 2019 - pentru etapa II.
La alegerea metodei de achitare a impozitului pe venit în rate reieșind din suma impozitului pe venit ce urma să fie plătit pentru anul precedent, se va ține cont de suma totală a impozitului pe venit calculat cât pentru etapa I, atât și pentru etapa II.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1806 vizualizări

Data publicării:

25 Martie /2019 07:58

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Obligație fiscală

Etichete:

impozit | VEN12 | declaraţia | intreprindere individuala | UNIF 14 | obligaţii fiscale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon