22
02 2021
544

(28.15.59) Sunt careva restricții privind perioada eliberării facturii fiscale cumpărătorului care a solicitat-o pe faptul procurărilor efectuate în locurile special amenajate pentru vânzarea cu amănuntul? Cum are loc reflectarea ei în Declarația privind TVA?

 În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.

   Prin urmare, în cazul solicitării de către cumpărător a facturii fiscale pentru mărfurile procurate cu amănuntul în locurile special amenajate, mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, furnizorul nu are obligația eliberării acesteia.

   Astfel, conform pct.11 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul „Data eliberării/data livrării” furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării.

   Conform punctului 51 din anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA.

   Prin urmare, subiectul impozabil ce a efectuat livrarea impozabilă de mărfuri cu amănuntul în locurile special amenajate și la solicitarea cumpărătorului (persoană fizică sau juridică), conform prevederilor art.117 alin. (3) din Codul fiscal, a eliberat factura fiscală pe livrarea în cauză, conform legislației va avea obligația de a reflecta această livrare în Registrul de evidență a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) și cu reflectarea ulterioară în Registrul menționat a facturii fiscale eliberate.

    Astfel, factura fiscală eliberată se reflectă în anexa nr. 2 “Lista facturilor fiscale eliberate” la Declarația privind TVA, pentru perioada fiscală în care factura fiscală a fost eliberată, fără reflectarea indicatorilor ei în Declarația privind TVA.

   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.