26
10 2020
261

(28.27.15) Poate fi prezentată Declarația privind TVA de către nerezidenții ce sunt înregistrați în cadrul „e-Commerce VAT” aferent serviciilor prevăzute la art.95 alin.(11) din Codul fiscal pentru perioadele fiscale în care ei nu dețineau statut de plătitor a TVA?

În conformitate cu articolul 1121 alin.(1) nerezidentul care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător sau prin intermediul căruia are loc achitarea de către persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător a serviciilor de care beneficiază prin intermediul rețelelor electronice de la alți nerezidenți se consideră înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A. din ziua în care i-a fost atribuit codul fiscal în conformitate cu art.163 alin.(71).

Totodată, conform art.163 alin.(71) nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător urmează să depună cererea prin intermediul serviciului electronic pus la dispoziție de către Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul primei perioade fiscale în care survine obligația de calculare şi achitare a TVA, până la prezentarea declarației.

Astfel, în condiția în care pentru perioadele fiscale în care nerezidentul nu deținea cod fiscal, atribuit de autoritatea fiscală din Republica Moldova, dar a obținut venituri de la persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova pentru serviciile prestate prin intermediul rețelelor electronice, specificate la art.95 alin.(11) din Codul fiscal, el urmează să prezente declarația TVA pentru perioadele fiscale anterioare, în care survine obligația de calculare şi achitare a TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.