28
05 2021
386

29.1.6.2.15 Apare obligația de a reflecta în Darea de seamă (forma IPC21) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internațional acest venit este scutit de impunere?

În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaționale prevalează asupra legislației fiscale din Republica Moldova, cu condiția prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidență pînă la momentul efectuării plății. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. 

Conform Modului de completare a Tabelului nr. 1 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020, pentru plățile reflectate la codurile 51 – 56 din Darea de seamă respectivă, în cazul în care acestea potrivit tratatelor internaționale privind evitarea dublei impuneri se scutesc de impozitare, se vor completa doar indicatorii din col.4 „Venit calculat și îndreptat spre achitare (lei)”. 

Astfel, dacă conform prevederilor tratatului internațional venitul este scutit de aplicarea impozitului pe venit, și respectiv nu apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plată în Republica Moldova, atunci la completarea Dării de seamă (forma IPC21) se va completa doar coloana 4 cu indicarea sumei aferent venitului respectiv calculat și îndreptat spre achitare.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.257 din 16.12.2020 în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019 și Ordinului Ministerului Finanțelornr.94 din 30.07.2020)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.