15
02 2022
1282

29.2.10.9 Este oare posibilă înregistarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare sau rezilierea acestuia fără a fi necesară deplasarea la subdiviziunea SFS?

Persoana fizică poate depune Declarația-Cerere subdiviziunii SFS prin intermediul serviciului electronic SIA “e-Cerere” modulul “Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”(în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură digitală) sau prin intermediul unei scrisori recomandate, Declaraţia-Cerere cu anexarea documentelor confirmative.

 

De asemenea, Declaraţia-Cerere împreună cu documentele confirmative (autentificate prin semnătură digitală), poate fi transmisă la adresa electronică mail@sfs.md.

 

Concomitent, Declarația-Cerere, după caz, poate fi depusă și prin reprezentantul contribuabilului (locator/arendator), cu anexarea obligatorie a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului, conform art. 244 din Codul fiscal, iar înregistrarea contractelor în SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” va fi asigurată de către funcționarii fiscali ai Serviciului Fiscal de Stat.

 

Pentru informații suplimentare cu referire la obținerea cheii electronice puteți contacta Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la telеfonul 0 8000 1525 (apel gratuit).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.