Întrebări și răspunsuri

(29.2.6.3) Care este modul de impozitare a sumei ajutorului acordat persoanelor fizice de către asociaţiile obşteşti?

Conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice – fundaţii şi asociaţii obşteşti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţiei constituie surse de venit neimpozabile. 

 

Astfel, constituie surse de venit neimpozabile conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal ajutoarele primite de asociațiile obștești în statutul cărora este prevăzută desfășurarea activității filantropice. În cazul în care statutul asociației nu prevede desfășurarea activității menționate, în conformitate cu art.18 lit. o) din Codul fiscal, aceste venituri se califică drept impozabile și, potrivit prevederilor art. 90 alin.(2) din Codul fiscal, asociațiile obștești urmează să reţină în prealabil 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. 

 

     Totodată, persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit, la finele perioadei fiscale poate avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit. a) - b) din Codul fiscal. 
[Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 15/2-06/234 din 26.06.2020]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1297 vizualizări

Data publicării:

01 Septembrie /2020 07:40

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică

Etichete:

persoana fizică | Venitul | asociatie obsteasca | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon