07
02 2018
1175

3. (11.2.2) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună pe cote-părţi a mai multor persoane?

În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de Titlu VI1 al Codului fiscal se află în proprietate (în folosinţă) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine. (art. 2872 alin. (2) din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.