Întrebări și răspunsuri

3. (28.12.10) Cum urmează a fi documentate serviciile de transport internaţional?

Conform art.12 alin. (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, pentru operațiunile care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract. Totodată, potrivit prevederilor art.117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. Astfel, pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare se vor utiliza documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevazute de contract. Pentru operațiunile de transport international, în cazul în care transportatorul și beneficiarul acestor servicii sunt rezidenți, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. Însă eliberarea facturii fiscale pentru astfel de servicii nu se va considera încălcare. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2142 vizualizări

Data publicării:

13 Decembrie /2019 07:59

Domeniu:

Administrare fiscală | Legislație fiscală | Factura fiscală | Contabilitate

Etichete:

Transport | servicii | factura fiscală | Contabilitate | livrare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon