15
03 2018
1178

3. (29.1.3.5.7) Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix conform contractului de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă?

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (9) lit. b) din Codul fiscal, norma căreia poate fi utilizată pînă în perioada fiscală 2018 inclusiv, cheltuielilor aferente reparației mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor art. 26 alin. (2) al Codului fiscal și care sunt utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului economic, conform contractului de arendă (locațiune), leasing operațional al mijloacelor de transport aerian internațional – cheltuieli suportarea cărora, potrivit contractului nominalizat, revine arendașului (locatarului). Deducerea cheltuielilor în cauză se permite în limita a 15% din suma calculată a arendei (locațiunii) suportată pe parcursul perioadei fiscale, iar în cazul cheltuielilor de reparație a mijloacelor de transport aerian internațional, în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operațional suportate pe parcursul perioadei fiscale. De asemenea, potrivit art. 26 alin. (3) din Codul fiscal, sunt considerate, de asemenea, proprietate pe care se calculează amortizarea investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă. În sensul prezentului alineat, prin investiție se înțelege excedentul cheltuielilor ce țin de reparație, îmbunătățire și altele asemenea, în privința mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menționate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la art. 27 alin. (9) din Codul fiscal. Astfel, în cazul în care întreprinderea suportă cheltuieli legate de reparația unui mijloc fix, conform contractului de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, cheltuieli - suportarea cărora, potrivit contractului nominalizat, revine arendașului (locatarului), suma depășirii limitei, stabilită în art. 27 alin. (9) lit. b) din Cod, constituie proprietate pe care se calculează amortizarea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.