Întrebări și răspunsuri

3. (29.2.3.37) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta obține venit ce nu depășeşte limita indicată în art.35 alin.(2) din Codul fiscal?

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal. Persoană întreţinută este persoana care întruneşte cerințele specificate la alineatul (2) al articolului menționat. Astfel, în contextul respectării cerinţei indicate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, trebuie să remarcăm că venitul anual al persoanei care se pretinde a fi calificată drept întreţinută nu depăşeşte suma indicată în articolul dat. Respectiv, dacă venitul obţinut de persoana întreținută nu depăşeşte suma indicată în art.35 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, se respectă condiţiile pentru acordarea scutirii menționate. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

941 vizualizări

Data publicării:

17 Noiembrie /2018 08:42

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon