28
12 2018
1129

3. (29.2.5.0) Au dreptul la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, să utilizeze scutirea personală integrală?

Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în mărimea sumei stabilite la art. 33 din Codul fiscal. Potrivit prevederilor art. 83 alin. (7) din Codul fiscal, dacă contribuabilul intenţionează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară, el este obligat să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, pentru perioada anului de gestiune cît a fost rezident. Ţinînd cont că, la momentul schimbării domiciliului permanent din Republica Moldova contribuabilul este obligat să determine obligaţia fiscală pentru întreaga perioadă a anului cît a fost rezident, acesta utilizează cuantumul anual al scutirii stabilite pe anul respectiv la care are dreptul conform legislaţiei. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.