15
08 2018
1538

3. (37.27) Angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației au obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET15)?

Potrivit art. 141 alin. (2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal. De asemenea, obligația completării și prezentării Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET 15) se stabilește pentru contribuabilii care întrunesc condițiile prevăzute la art.83 alin.(2) din Codul fiscal. Concomitent, plățile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației sunt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării și achitării adiționale a impozitului pe venit (art.377 alin.(1) din Codul fiscal). De asemenea, conform art.351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform cap. 1 titlul X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 și 35. Pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art.33–36 din Codul fiscal, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț). (art.377 alin.(2) din Codul fiscal) Astfel, pentru veniturile salariale obținute de către angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează a fi completată și prezentată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15). Obligația completări și prezentării Formularului CET 15 pentru angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației va surveni doar pentru alte venituri impozabile decât cele salariale asupra cărora se extinde impozitul unic, dacă se întrunesc condițiile specificate supra, fără dreptul la scutiri și deduceri.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.