27
01 2020
3587

3. (9.2.3) Cum se va determina suma cumulativă de 200 mii lei în scopul aprecierii obligațiunii de raportare a împrumuturilor?

Conform prevederilor art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal, informaţia prezentată de către persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, va conţine date despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei. Plafonul de 200 de mii de lei se aplică separat împrumuturilor și separat rambursărilor în procesul de furnizare a informației. Respectiv, obligațiunea de raportare a împrumuturilor apare în cazul, în care în contabilitatea întreprinderii pe parcursul unui an fiscal se înregistrează intrări de sume, acordate de către persoana fizică ca împrumut, ce depășesc suma de 200 mii de lei sau se înregistrează rambursări a împrumutului în adresa persoanei fizice ce depășesc suma de 200 mii de lei. [Temei: Explicația Comisiei parlamentare „Comisiei economie, buget și finanțe” CEB04 nr. 08 din 14.01.2020]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.