12
09 2018
705

4. (29.2.9.7) Care este documentul care confirmă procurările efectuate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal. Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor. Conform pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, prin care au fost aprobate conform anexelor nr.1 și nr.2 Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și respectiv Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevederile hotărîrii respective se extind asupra entităților care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității. De asemenea, potrivit pct. 1 din Instrucţiunea de completare a borderoului de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente, aprobată prin anexa nr.8 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente reprezintă un formular tipizat care se utilizează în cazul achiziţiei produselor de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente conform art.696 din Codul fiscal de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător. Astfel, pornind de la cele menționate, persoanele care desfășoară activități independente în calitate de cumpărător sunt obligate să utilizeze în scopuri fiscale formulare tipizate de documente primare cu regim special și anume formularul tipizat ,,Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente” la achiziționarea mărfurilor de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător. Borderoul poate fi prezentat pe suport de hîrtie sau în format electronic nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.