Întrebări și răspunsuri

4. (29.2.9.9) Care este documentul confirmativ care urmează a fi prezentat la importul/introducerea în Republica Moldova a bunurilor de către persoanele fizice care desfășoară activități independente?

Conform prevederilor art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, activități independente sînt activităţi de comerț desfășurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării cărora se obține venit. Totodată, în temeiul prevederilor art. 697 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii sînt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, obțin venituri din activitățile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), cu excepţia activităților menţionate la art.88, 90 şi 901, în sumă ce nu depășește 600000 lei într-o perioadă fiscală. Pentru desfășurarea activității independente persoanele menționate se înregistrează la Serviciul Fiscal de Stat în baza cererii depuse. Dovadă a înregistrării fiscale servește confirmarea luării la evidență fiscală (art. 6913 alin. (3) din Codul fiscal). Menționăm că modelul formularului-tip ,,Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă” este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 3). Totodată, potrivit art. 5 alin. (6) din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice nr.1569-XV din 20 decembrie 2002, bunurile destinate activităţii în domeniul comerţului cu amănuntul pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, conform art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, înregistrate în modul stabilit. La importul acestor bunuri se vor achita drepturile de import. Importul se va permite doar pentru mărfurile care fac obiectul activităţii desfăşurate în comerţul cu amănuntul de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente. Astfel, la importul/introducerea în Republica Moldova a bunurilor, persoanele fizice care desfășoară activități independente de comerț cu amănuntul urmează să prezinte în calitate de document confirmativ ,,Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă”.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1513 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2017 11:32

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Noutăți fiscale

Etichete:

comerţ | import | Cod fiscal | Formular-tip | SFS

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon