22
01 2019
556

4. (29.3.2.9) Care este perioada fiscală privind determinarea impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal, calcularea impozitului se efectuează anual. De asemenea, conform art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. Potrivit art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.