Întrebări și răspunsuri

4. (29.5.18) Care sunt obligațiile organizaţiei necomerciale, în cazul în care aceasta a utilizat mijloacele primite din desemnarea procentuală contrar destinației?

Potrivit art. 52 alin. (8) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care utilizează contrar destinaţiei mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale restituie în buget suma utilizată contrar destinaţiei. Potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30 noiembrie 2016, beneficiarii desemnării procentuale şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora poartă răspundere pentru: 1) utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale cu încălcarea prevederilor capitolului IV din prezentul Regulament; şi 2) neraportarea privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale. Totodată pct. 35 din Regulamentul menționat stabilește că răspunderea pentru faptele indicate la pct.34 din prezentul Regulament este aplicată prin: 1) amendă contravenţională potrivit art.298 alin.(41) din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008; 2) restituirea de către beneficiar a sumelor desemnării procentuale folosite cu încălcarea prevederilor capitolului IV din prezentul Regulament şi/sau neraportate potrivit pct.30 din prezentul Regulament; 3) excluderea beneficiarului de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de 2 ani. Astfel, în cazul în care organizaţia necomercială a utilizat mijloacele primite din desemnarea procenuală contrar destinației, va restitui la buget suma utilizată contrar destinaţiei. Totodată, organizaţiei necomerciale şi persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul acestora le poate fi aplicată amendă contravenţională potrivit art.298 alin.(41) din Codul contravenţional și poate fi exclusă de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de 2 ani.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

934 vizualizări

Data publicării:

29 Noiembrie /2019 10:48

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon