03
04 2018
1256

4. (31.5.1) Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat agentului economic pentru desfășurarea activității fără licență?

Conform prevederilor art.121 alin.(1) din Legea privind reglementarea prin prin autorizare a activității de întreprinzător nr.160 din 22.07.2011, licenţa este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parţial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condiţiilor de licenţiere. În cazul în care, în cadrul controlului fiscal s-a constatat încălcarea privind desfășurarea activității fără de licență, se va întocmi proces - verbal cu privire la contravenție, în cazul în care nu a expirat termenul de prescripție de 12 luni de la momentul comiterii contravenției, în temeiul unuia din următoarele articole ale Codului Contravențional:

 

art.169 [Încălcarea normelor de desfăşurare a activităţii de către participanţii la piaţa energiei electrice, la piaţa gazelor naturale şi la piaţa produselor petroliere],

 

179[Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente],

 

248[Utilizarea fără licenţă şi fără permis tehnic a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare],

 

263 alin. (4) [Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii],

 

2771[Încălcarea legislaţiei cu privire la jocurile de noroc],

 

284 [Încălcarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi producţiei alcoolice], 286 [Încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice],

 

290 [Activitatea bancară fără autorizaţie],

 

2932 [Încălcarea legislaţiei cu privire la prestarea serviciilor de plată şi emiterea de monedă electronică],

 

3042[Nerespectarea cerinţelor privind activitatea participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară],

 

305[Încălcarea regulilor de activitate în domeniul asigurărilor],

 

364[Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.