02
10 2018
764

4. (38.10) Cum se va trece în cont impozitul pe venit reținut în perioada fiscală 2018?

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, în anul 2018 contribuabilii menționați la art. 42 din capitolul respectiv au dreptul de a trece în cont impozitul pe venit reținut în etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în mod separat: a) sumele reținute de la ei pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 88, 89 și 90 din Codul fiscal; b) plățile efectuate pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 84 din Codul fiscal; c) impozitele achitate în afara Republicii Moldova, a căror trecere în cont este permisă în conformitate cu art. 82 din Codul fiscal, pentru sumele plătite sau calculate pentru aceeași etapă a perioadei fiscale. Totodată, potrivit alin. (2) din articolul menționat, dacă trecerile în cont la care contribuabilul are dreptul în conformitate cu alin. (1) lit. a) și b) din articolul respectiv depășesc suma totală a impozitului pe venit calculată conform art. 15 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat efectuează stingerea obligației fiscale prin compensare, conform art. 175 din Codul fiscal, și, după caz, restituirea la cont, conform art. 176 din Codul fiscal. De asemenea, conform (3) din articolul respectiv, mărimea trecerii în cont specificată la art. 82 alin. (1) din Codul fiscal pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 nu poate depăși suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova fată de acest venit. Conform alin. (4) din articolul menționat, trecerea în cont în perioada fiscală 2018 a impozitului achitat în alt stat se efectuează în etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale în care venitul respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.