10
02 2018
538

4. (5.7.1.2) Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. (art. 282 alin. (3) din Codul fiscal). În cazul în care gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați depășește 3 unități și/sau sunt înregistrați ca plătitori de TVA, acestea achită impozitul pe bunurile imobiliare în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal). Totodată, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal). [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 282 alin. (3) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.