07
11 2018
569

4. (6.16.3.4) În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?

În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii este utilizat pentru amplasarea atît a emblemei firmei şi/sau mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cît şi publicităţii exterioare, contribuabilul va avea obligaţia de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei publicitare utilizate pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.