Întrebări și răspunsuri

4. (6.16.3.4) În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?

În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii este utilizat pentru amplasarea atît a emblemei firmei şi/sau mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cît şi publicităţii exterioare, contribuabilul va avea obligaţia de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei publicitare utilizate pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

758 vizualizări

Data publicării:

07 Noiembrie /2018 07:42

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală

Etichete:

publicitate | dispozitive | comerţ | firma

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon