13
03 2019
920

5. (29.1.3.8.6) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente serviciilor prestate de nerezident?

Cheltuielile agenților economici se permit spre deducere în cazul în care acesta va confirma documentar că cheltuielile respective au fost efectuate în cadrul activității de întreprinzător și corespund prevederilor expuse la art. 24 alin. (1) din Codul fiscal și pct. 26 din anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

 

Justificarea documentară a tranzacției economice urmează a fi efectuată conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017.

 

Potrivit acesteia:

- document primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment (art. 3 alin. (1));

- faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare (art. 11 alin. (1));

- documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazurile prestării serviciilor, cu excepția serviciilor financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanţare, asociațiile de economii și împrumut (art. 12 alin. (1) lit. b));

- pentru operațiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea menționată care au caracter internațional, de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract (art. 12 alin. (3)).

 

Astfel, în condițiile prevederilor expuse, deducerea cheltuielilor aferente serviciilor prestate de nerezident se va efectua conform documentului (invoice) eliberat de către entitatea nerezidentă, precum și a extrasului din contul de card emis de către instituția financiară corespunzătoare. [Răspunsul a fost perfectat în baza explicațiilor oferite de către Ministerul Finanțelor nr.14/3-06/250 din 04.08.2017]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.