29
12 2017
1305

5. (32.1.45) Persoana care oferă servicii contabile la întreprindere și este responsabilă de ținerea contabilității este obligată sa te înregistreze la SFS în calitate de contabil şef a întreprinderii respective?

Conform art. 13 alin. (3) lit. a) din Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, răspunderea pentru ținerea contabilității şi raportarea financiară revine conducerii, partenerilor, proprietarului sau conducătorului entității, care au dreptul să numească şi să elibereze din funcție contabilul șef în baza contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii. În conformitate cu art. 161 alin. (3) lit. f) din Codul fiscal, persoanelor cărora codul fiscal le este atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat li se deschid dosare în care sunt îndosariate informații despre datele fondatorului sau ale persoanelor care au obținut dreptul de a practica activitatea respectivă, ale conducătorului şi ale contabilului șef (numele, prenumele, data nașterii, adresa, informația de contact, datele actului de identitate). Conform art. 187 alin. (3) lit. j) şi k) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală trebuie să conțină semnătura/ semnătura electronica a persoanelor responsabile (conducătorul şi contabilul şef) ale contribuabilului. Astfel, prin prisma cadrului legal în vigoare, Serviciul Fiscal de Stat trebuie să dispună inclusiv de datele aferent contabilului, care urmează a fi declarate la SFS.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.