Întrebări și răspunsuri

6. (29.2.9.7) Care este documentul care confirmă procurările efectuate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal. Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor. Conform pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, prin care au fost aprobate conform anexelor nr.1 și nr.2 Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și respectiv Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevederile hotărîrii respective se extind asupra entităților care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității. De asemenea, potrivit pct. 2 din Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Act de achiziție a mărfurilor”, actul de achiziție a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmește de către entitate în cazul achiziției mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetățeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor bănești. Astfel, pornind de la cele menționate, persoanele care desfășoară activități independente în calitate de cumpărător sunt obligate să utilizeze în scopuri fiscale formulare tipizate de documente primare cu regim special și anume formularul tipizat ,,Actul de achiziție a mărfurilor” la achiziționarea mărfurilor de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

975 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2017 11:34

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon