29
12 2017
994

6. (32.1.44) Care este modul de achitare a obligațiilor fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile?

Conform art. 6 alin. (10) din Codul fiscal, impozitele şi taxele percepute în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. Potrivit art. 7 alin. (5) din Codul fiscal, contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier, a impozitului pe venit stabilit conform cap. 71 titlul II şi a impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei). Totodată, conform pct. 1.8 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 158 din 23 decembrie 2016 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017, obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător sediului acestora, indicînd în documentele de plată codul fiscal al plătitorului, urmat prin bară ,,/” de codul subdiviziunii. Astfel, calcularea/achitarea obligaţiilor fiscale se efectuează corespunzător codului statistic al localităţii aferente subdiviziunilor conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.