25
06 2019
812

6. (34.1.7) Se utilizează echipamentul de casă și de control în activitatea caselor de amanet?

Activitatea caselor de amanet (lombardurilor) este reglementată de Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995. Lombardurile sunt instituții creditare, care oferă populației posibilitatea de a-și păstra obiectele de uz personal și casnic, precum și de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte. La recepționarea de către lombard a obiectelor de uz personal şi casnic în păstrare plata se percepe pentru tot termenul de păstrare convenit. La recepționarea de către lombard a obiectelor ca amanet, plata pentru păstrare, precum și dobânda pentru împrumut se percepe la rambursarea împrumutului pentru întreg termenul de aflare a obiectelor în lombard. După expirarea termenului prevăzut în contract, lombardul este în drept să-și satisfacă creanțele din valoarea bunurilor depuse în păstrare sau ca amanet în modul stabilit în contract, dacă legea nu prevede altfel. Din suma încasată de la vânzarea bunurilor nereclamate (obiectele depuse în păstrare sau ca amanet) se achită plata pentru păstrare, împrumuturile acordate și dobânzile pentru ele și cheltuielile de vânzare, iar soldul sumei lombardul îl restituie posesorului chitanței nominative de depozit sau al biletului nominativ de amanet, la prezentarea lor. Astfel, lombardul efectuează decontări bănești în numerar și, deci, urmează să utilizeze echipamentul de casă și de control în următoarele cazuri (caz – operațiune economică în înțelesul Hotărârii Guvernului nr. 141/2019): - la rambursarea împrumutului de către debitorul gajist; - la rambursarea dobânzii de către debitorul gajist; - la primirea plăților pentru păstrare; - la vânzarea bunurilor nereclamate. Justificarea recepționării plăților menționate se face prin înregistrarea acestora în echipamentul de casă și de control, în conformitate cu Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată și emiterea bonului de casă, care se transmite clientului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.