26
12 2018
775

6. (8.2.5.9) Care este mecanismul de calculare şi achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în cazul autovehiculelor mixte?

Pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Exemplu: autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului - 1986 cm³, masa totală - 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri Astfel, în cazul exemplului specificat, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget se va determina reieşind din următoarele calcule: 1) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: 1986 cm³ (capacitatea cilindrică a motorului) * 0,60 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor de pînă la 2000 cm³ ) = 1191,6; 2) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 2250 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu masa totală de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv); 3) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 2925 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu capacitatea de pînă la 11 locuri). Respectiv, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget pentru autovehiculul respectiv va constitui 2925 lei

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.