23
10 2020
797

(6.2.5.3) Este obligată persoana juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător să achite taxa pentru amenajarea teritoriului?

Obligația de calculare, achitare și de prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului apare în cazul subiecților impunerii, specificați în art. 290 lit. a) al Codului fiscal, care pe parcursul perioadei fiscale (trimestrul gestionar) dispun de obiect al impunerii, stabilit în art. 291 alin. (1) lit. a) al Codului fiscal.

 

Respectiv, dacă persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei pe parcursul perioadei fiscale nu dispun de obiect al impunerii, obligația de calculare, achitare și de prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului nu apare.

 

Totodată, obligația de calculare, achitare și de prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului nu apare nici în cazul subiecților impunerii - întreprinderi, care temporar și-au suspendat activitatea, în conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi".

 

Obligația de achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului, în condițiile existenței obiectului impunerii, nu apare nici în cazul aplicării înlesnirilor, prevăzute în art. 295 al Codului fiscal și/sau scutirilor acordate de autoritatea administraţiei publice locale în conformitate cu art. 296 al CF.

 

Drept urmare, suspendarea temporară a activității de întreprinzător în condițiile neconforme prevederilor art. 30 al Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 și existența pe parcursul perioadei fiscale a obiectului impunerii nu exclud obligațiile de calculare și de achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.