Întrebări și răspunsuri

7. (28.17.2) Ce cotă a TVA se va aplica pentru livrarea oxigenului?

În conformitate cu litera b) al articolului 96 din Codul fiscal, la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate se impune cu TVA la cota de 8%. Totodată, deoarece oxigenul se atribuie poziţiei tarifare 2804 40 000 din Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014, şi nu cade sub prevederile lit. b) al art. 96 din Codul fiscal, la livrarea acestora se va aplica TVA la cota de 20%. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.96 CF şi Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1625 vizualizări

Data publicării:

17 August /2017 08:25

Catalogul tematic

T.V.A. | Administrare fiscală | Noutăți fiscale | Importul

Etichete:

medicamente | nomenclator | TVA | Republica Moldova | marfuri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon