25
06 2019
1786

7. (34.1.3) Care sunt elementele obligatorii ale bonului de casă, emis de echipamentul de casă şi de control?

Conform pct. 23, 24 și pct. 25 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control (anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019) bonul de casă, generat în formă electronică şi/sau emis de echipamentul de casă şi de control pe suport de hîrtie, conţine obligatoriu elemente generale pentru toate domeniile de activitate şi specifice în funcţie de domeniul de activitate. Elementele generale ale bonului de casă/documentului fiscal pentru toate domeniile de activitate: 1) denumirea, codul fiscal, sediul contribuabilului/adresa unităţii structurale unde este amplasat echipamentul de casă şi de control sau numele, prenumele şi IDNP ale persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente, precum şi adresa subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat la care a fost înregistrat echipamentul de casă şi de control; 2) numărul de fabricare şi/sau de serie al echipamentului de casă şi de control; 3) numărul de înregistrare al echipamentul de casă şi de control atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, după structura: - pentru maşinile de casă şi de control, imprimantele fiscale, terminalele de plată în numerar (terminalele cash-in) (TP), aparatele de schimb valutar (AV):XXYYNNNNNN, unde XX – două poziţii alfanumerice ce reprezintă codul de înregistrare al modelului echipamentului de casă şi de control după Registrul unic al echipamentului de casă şi de control sau TP, sau AV; YY – două poziţii numerice – codul subdiviziunii serviciului fiscal de stat; NNNNNN – şase poziţii numerice – numărul de ordine în numerotarea subdiviziunii serviciului fiscal de stat respectiv; 4) numărul curent al bonului de casă/documentului fiscal; 5) data şi timpul emiterii bonului de casă/documentului fiscal; 6) modul de plată, inclusiv “TMH” (tichet de masă pe suport de hîrtie) şi “TME” (tichet de masă pe suport electronic). Totodată, elementele specifice bonului de casă se determină în funcţie de domeniul de activitate. Pentru activităţile de comerţ şi prestarea serviciilor: a) denumirea fiecărei mărfi (serviciu); b) costul şi codul cotei taxei pe valoarea adăugată pentru fiecare marfă (serviciu); c) cantitatea (dacă cantitatea nu este egală cu o unitate) şi preţul mărfii (serviciului); d) costul total al tuturor mărfurilor procurate (serviciilor prestate); e) suma restului nerambursat din valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hîrtie („rest TMH”); Pentru activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate, de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, de organizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc, de transport rutier de persoane în regim de taxi elementele specifice bonului de casă sunt stabilite la pct. 25 subpct. 2), 3), 4) și 5) din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control. Menţionăm că, conform art. 2931 alin. (4) al Codului contravenţional nr.218/2008, în lipsa MCC sau la efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea MCC sau la emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) fără toate elementele obligatorii, sau la emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) de o valoare ce nu corespunde sumei achitate real, sau la nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) consumatorului, la înlocuirea bonului de casă sau la predarea premeditată a altui document consumatorului, precum aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată, buletin de schimb valutar, se sancţionează contravenientul persoana fizică cu amendă de la 18 la 42 de unităţi convenţionale, persoana cu funcţie de răspundere cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale, iar persoana juridică cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.