15
05 2019
830

7. (8.2.7.6) Comasarea cu întrebarea 8.2.7.9.

Arhiva În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova? Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător în baza formularului tipizat (Forma TFD 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013. Întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă fiscală unificată în baza formularului (Forma UNIF14), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014. [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013 și ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14) publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 11-21/115, în vigoare 23.01.2015] Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) în baza formularului “Forma TFD-10”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.80 din 23.02.10 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”. Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF-07”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 „Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată)”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.