Întrebări și răspunsuri

7.2.7.2. În baza cărui formular tipizat se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

Începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2021, subiecții impunerii cu taxa pentru apă prezintă, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21), aprobată prin Ordinul SFS nr. 376 din 27 iulie 2020.


       Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF21), aprobată prin Ordinul SFS nr. 370 din 24 iulie 2020, cu modificările și completările ulterioare, completînd tabelele nr. 6 și 7 din aceasta.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

820 vizualizări

Data publicării:

21 Mai /2021 07:50

Domeniu:

Taxele pentru resursele naturale | Dare de seamă fiscală | Noutăți

Etichete:

dare de seamă | taxa | TRN21 | resurse naturale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon