04
06 2018
1530

8. (28.5.6) Are dreptul agentul economic de a deduce TVA achitate pentru importul mărfurilor transmise cu titlu gratuit de nerezident (pixuri, chipiu, etc.) şi producţia cu caracter publicitar (broşuri, buclete, etc), care urmează a fi distribuită gratis pe teritoriul RM în cadrul acţiunilor publicitare?

Conform art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal nu constituie obiecte impozabile livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective. Potrivit prevederilor art. 102 alin. (5) din Codul fiscal, deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA în conformitate cu art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, se efectuează similar livrărilor impozabile. În partea ce ține de TVA achitată pe valorile materiale importate aferente volumului de livrării gratuite ce depășește limita prevăzută la art. 95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, este de menționat, că în condițiile prevăzute în art.102 alin.(1) din Codul fiscal, agentul economic poate beneficia de dreptul la deducerea a sumelor respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.