Întrebări și răspunsuri

8. (29.1.6.10) În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată?

Conform art. 92 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă lunară privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 și Nota de informare anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților (Forma IALS 14). Potrivit modului de completare a acestora (anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator), veniturile achitate persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul reţinut din acestea, urmează de a fi reflectate de către entitate, la codul 41, codul sursei de venit „FOL”. În cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă (Forma IRV14) nu se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Hot.Guv. nr.599 din 26.07.2017, în vigoare 28.07.2017]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1450 vizualizări

Data publicării:

26 August /2017 07:47

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Persoana fizică | Noutăți fiscale

Etichete:

retinere | sursa de plata | salariu | persoane fizice | dare de seamă

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon