02
10 2018
873

8. (38.6) Cum vor fi reportate pierderile în scopuri fiscale aferente perioadei fiscale 2018 pentru întreprinzătorii individuali?

Conform art. 45 alin. (3) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, în scopul aplicării prevederilor art. 32 din Codul fiscal, reportarea de către întreprinzătorii individuali a pierderilor în etapa I și, respectiv, în etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 se califică ca reportare a pierderilor în perioade fiscale distincte. Astfel, pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător formate în perioada deplină cît şi în etapele I sau II a anului 2018 urmează să fie reportate eșalonat pe următorii cinci ani, luînd în calcul și etapele perioadei fiscale 2018. Suma permisă pentru reportare pentru unul din anii fiscali următori celui în care s-a înregistrat pierderea este stabilită de contribuabil în limita venitului impozabil înregistrat, redusă cu suma permisă spre deducere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.