15
03 2019
570

9. (28.15.42) Cum se vor documenta livrările de mărfuri (servicii) rezultate din activitatea societății civile?

În conformitate cu art.1932 (1) din Codul civil, dacă în contract nu este prevăzut altfel, asociaţii gestionează împreună actele societăţii civile şi reprezintă împreună societatea în exterior. Din acest considerent documentarea livrărilor de mărfuri (servicii) este condiționată de modalitatea de efectuare a livrării. În cazul când livrarea de mărfuri (servicii) se efectuează din numele unuia din participanţii la societatea civilă, atunci eliberarea facturii fiscale se efectuează nemijlocit de persoana respectivă. Totodată, toate drepturile şi obligaţiile privind calcularea şi achitarea TVA, stabilite prin legislaţia fiscală, se răsfrâng asupra persoanei care a efectuat livrarea. Dacă astfel de persoane sânt mai multe, atunci fiecare din acestea, în cadrul relaţiilor de livrare a mărfurilor, serviciilor ce au loc din numele propriu, este responsabilă atât pentru documentarea livrării, cât şi calcularea şi achitarea TVA. (Explicații conform Comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr.(17-02/2-02/1-796)26 din 10.03.2008, Monitorul Oficial 63-65/163, 28.03.2008).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.