avatar

Sectorul agrar

Agricultura este unul din cele mai importante domenii de activitate din Republica Moldova. În această rubrică vom expune subiecte ce țin de contabilitatea în agriculltură, formarea prețurilor etc.

25
07 2022
266

ASP va înregistra și Gospodăriile țărănești

Guvernul a oferit aviz pozitiv la proiectul de lege prin care se propune investirea Agenției Servicii Publice (ASP) cu competența de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) și excluderea acestei atribuții din competența primăriilor, după cum stabilește Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) la momentul actual. Decizia a fost luată în ședința de astăzi, 25 iulie 2022.
 
Autorul inițiativei argumentează că ASP dispune de 43 subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților, ceea ce va exclude necesitatea de înregistrare la primărie și, ulterior, prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat pentru asigurarea luării la evidență fiscală.


Detalii

21
07 2022
2483

Achitarea CAS pentru zilieri: în luna iulie obligațiile sunt divizate între prestatori și beneficiarii de lucrări

Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în MO și pusă în aplicare pe data de 15 iulie, vine cu completări și la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Casa Națională de Asigurări  Sociele precizează principalele aspect ale modificărilor operate.
 
Art. 4 din Legea nr.489/1999 a fost suplinit cu o categorie nouă de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale –  persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Detalii
20
07 2022
191

Majorarea cotelor de export în UE a produselor agricole moldovenești

Consiliul European a adoptat pe data de 18 iulie 2022 decizia de a susține poziția Parlamentului European privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului dintre UE și RM, etapele procesului decisional fiind încheiate. Astfel, producătorii agricoli din Moldova vor putea exporta pe piața UE, pe parcursul unui an, fără achitarea taxelor vamale, cantități mai mari de produse agricole, comunică Guvernul RM.
 
Cotele de export au fost majorate după cum urmează:


Detalii
14
07 2022
1488

Compensarea accizelor la motorină: actele necesare

Hotărârea Guvernului nr. 275/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 a fost modificată prin HG nr.472/2022, care a intrat în vigoare pe data de 8 iulie curent, reiterează Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
 
Regulamentul modificat prevede că accizele la motorină se compensează după cum urmează:
 
04
07 2022
809

Obligația de notificare reciprocă pentru producătorii agricoli și apicultori

Neînregistrarea în sistemul informațional a adresei stupinei în staţionar şi a numărului familiilor de albine, precum și a informațiilor referitoare la amplasarea stupinei în pastoral, lipsa paşaportului stupinei și amplasarea stupinei fără acordul deţinătorilor de teren, cu încălcarea legislaţiei de mediu şi sanitar-veterinare vor fi sancționate.

 

În Monitorul Oficial din 1 iulie curent a fost publicată Legea nr. 154 din 9 iunie 2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care se introduc normele referitoare la utilizarea obligatorie a aplicației web de producătorii agricoli pentru a informa (notifica) apicultorii referitor la
Detalii

28
06 2022
625

Modificarea mecanismului de compensare a accizei la motorină pentru producătorii agricoli

Întreprinderile agricole micro, mici și mijlocii, inclusiv cele din sectorul zootehnic, ar putea beneficia de o compensație în cuantum de 100% din cota stabilită la accizele la motorină pentru anul curent sau de 2980 lei per tonă, în timp ce pentru producătorii agricoli mari se va acorda o compensație de 30% din cota stabilită sau 894 lei/tonă.
 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, aprobat prin HG nr. 275/2022.
Detalii
15
06 2022
821

Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată și declararea veniturilor în cazul arendării terenurilor agricole

În procesul depunerii Declarațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le-au pus contribuabilii-cetățeni s-au referit la necesitatea onorării obligațiilor fiscale (achitarea impozitului și declararea) ca rezultat al transmiterii în arendă a terenurilor agricole. Prin urmare, urmează să analizăm într-un studiu de caz obligațiile fiscale ce apar atât la persoanele juridice, cât și persoanele fizice-cetățenii ce transmit în arendă terenurile agricole.


Detalii

07
06 2022
627

Compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producători agricoli. Mecanismul de acordare, aspecte contabile și fiscale

Prin Hotărârea Guvernului nr. 275/2022 a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producători agricoli în anul 2022 (Regulament).

Regulamentul stabileşte modul de repartizare a mijloacelor financiare destinate compensării parţiale a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 pentru efectuarea lucrărilor în exploataţiile agricole. Conform prevederilor stabilite în Regulament, accizele
Detalii

28
04 2022
324

Legea zootehniei: crearea societăților de ameliorare în sector

Cerințele de organizarea instituțională şi administrarea sectorului zootehnic, cele privind comerțul, condițiile de eliberare a certificatelor zootehnice, dar și drepturile și obligațiile deținătorilor de animale vor fi reglementate de o nouă lege a zootehniei, proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea avizului acesteia fiind susținut de Cabinetul de miniștri în ședința din 27 aprilie.
 
 Legea zootehniei se va aplica pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea în cazul în care se intenționează ca animalele sau descendenții să fie înscrise ca animale de reproducție de rasă pură într-un registru genealogic. În același timp, prevederile legii nu se vor extinde
Detalii
12
04 2022
663

Aplicarea variantei dezvoltate și simplificate a metodei „direct-costing” la determinarea venitului marginal pe produse, sectoare și subsectoare agricole

 Unul din cele mai importante sectoare ale sistemului contabil naţional reprezintă contabilitatea de gestiune, care este un „sistem de colectare, prelucrare, pregătire şi transmitere a informaţiei contabile pentru planificarea, calcularea costurilor, verificarea şi analiza executării bugetelor, în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale”1. Acest important sistem foloseşte metode şi procedee proprii, are trăsături distinctive şi formează un cerc vast de indicatori, care, la rândul său, influenţează nemijlocit conţinutul şi scopurile contabilităţii financiare. Importanţa acesteia rezultă din tipul de conexiune care prevede realizarea legăturilor reciproce cu ajutorul conturilor de control (adică a
Detalii