01
04 2022
1141

Radierea GȚ inactive din registrele de stat

Din 1 mai 2022 va fi pusă în aplicare procedura simplificată de radiere din Registrele de stat a gospodăriilor țărănești inactive. În Monitorul Oficial din 1 aprilie 2022 (nr. 88-95) a fost publicată Legea nr.51 din 10 martie 2022 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Documentul are drept scop susținerea micului business din agricultură, care prevede instituirea unor măsuri de suport pentru activitatea gospodăriilor țărănești (de fermier) (în continuare – GȚ).    
 

Modificările vizează simplificarea procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țărănești și Registrul fiscal de stat a gospodăriilor țărănești (de fermier) care sunt inactive. Lista GȚ inactive care urmează a fi radiate va fi determinată de Serviciul Fiscal de Stat. 

 

Astfel, autoritatea fiscală va identifica GȚ inactive, după care va transmite listele respective Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne, care, în termen de 10 zile, se vor expune asupra radierii.

 

Ulterior, SFS va prezenta lista în adresa primăriilor pentru inițierea procedurii de radiere și pentru a informa fondatorii GȚ despre aceasta. Avizul privind decizia de radiere se va publica în MO și pe site-ul primăriilor, iar cererile și creanțele se vor înainta nu mai târziu de 2 luni din data publicării. În cazul depunerii cererilor privind stoparea procesului de radiere și a creanțelor, radierea se anulează.

 

Dacă timp de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor și creanțelor, acestea nu au fost înaintate, primăria va adopta din oficiu decizia de radiere, iar SFS, în termen de 15 zile, va asigura radierea codurilor fiscale, va informa prestatorul de servicii despre închiderea conturilor bancare și CNAS despre gospodăriile radiate.

 

Subsecvent, reiterăm că din registrele menționate urmează a fi radiate GȚ inactive, înregistrate până la 31 decembrie 2018 și care, pe parcursul ultimilor trei ani, nu au efectuat operațiuni pe conturi bancare, nu sunt fondatori ai unei persoane juridice, nu au restanțe la buget, nu sunt înregistrate în calitate de plătitori TVA și nu au beneficiat de suport financiar din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural în perioada 1 ianuarie 2019 - 1 aprilie 2022.

 

 Nu vor cădea sub incidența acestei legi GȚ care au fost implicate în activități infracționale conform Codului penal, și anume art. 244 „Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor” și art. 2441 „Evaziunea fiscală a persoanelor fizice”, precum și în alte infracțiuni economice ce au ca obiect activitatea de întreprinzător. 

 

De asemenea, Legea mai prevede că, prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999, ale anexelor nr. 3 la Legea nr. 281/2017Legea nr. 286/2016Legea nr. 156/2016Legea nr. 73/2015Legea nr. 329/2013 și din legile BASS pe anii precedenți anului 2014, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, majorările de întârziere (penalitățile) și amenzile calculate și neachitate de către gospodăriile țărănești inactive, până la data radierii lor vor fi anulate din sistemul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS).

  

Astfel, GȚ inactive vor fi scutite de declararea și achitarea CAS până la data radierii.

 

Totodată, CAS în sumă fixă, majorările de întârziere (penalitățile) și amenzile calculate și neachitate până la data radierii de către GȚ inactive vor fi anulate din sistemul de evidență al CNAS în baza listelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat. Perioadele (lunile) pentru care nu s-au declarat și nu s-au achitat CAS nu vor fi incluse la calcularea stagiului de cotizare, iar CAS în sumă fixă declarate și achitate până la data radierii nu se vor compensa și nu se vor restitui.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.