23
02 2022
702

Simplificarea radierii din Registrul fiscal de stat a GȚ inactive

În cadrul ședinței de astăzi, din 23 februarie, Executivul a aprobat conceptual proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier), înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de un deputat în Parlament, scopul căruia este simplificarea procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țărănești și din Registrul fiscal de stat a GȚ care sunt inactive (mecanism reglementat la momentul de față prin Legea nr. 1353/2000).
 
În același timp, proiectul prevede susținerea GȚ inactive prin anularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă, a majorărilor de întârziere (penalităților) și a amenzilor calculate și neachitate până la data radierii, având în vedere că acestea, de facto, nu au desfășurat activitatea de întreprinzător.
 
Totodată, în urma examinării proiectului, Guvernul a propus revizuirea noțiunilor înaintate de autor. Astfel, se propune ca „gospodărie țărănească (de fermier) inactivă” să fie considerată GȚ care a fost înregistrată până la 31 decembrie 2018; pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2019-1 aprilie 2022 nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar și/sau de plată; pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2019-1 aprilie 2022 nu a deținut ECC cu memorie fiscală; nu este fondator al unei persoane juridice; nu este înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu TVA; nu înregistrează restanțe la bugetul de stat/local la situația de 1 aprilie 2022; nu a beneficiat de sprijinul financiar din mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2019–1 aprilie 2022.
 
În condițiile susținerii proiectului în redacția propusă de membrii Cabinetului de miniștri, nu vor cădea sub incidența acestei legi GȚ care au fost implicate în activități infracționale conform Codului penal, și anume art. 244 „Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor” și art. 2441 „Evaziunea fiscală a persoanelor fizice”, precum și în alte infracțiuni economice ce au ca obiect activitatea de întreprinzător. 
 
Se mai propune ca prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999, ale anexelor nr. 3 la Legea nr. 281/2017, Legea nr. 286/2016, Legea nr. 156/2016, Legea nr. 73/2015, Legea nr. 329/2013 și din legile BASS pe anii precedenți anului 2014, GȚ inactive să fie scutite de declararea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă până la data radierii. Redacția propusă a proiectului prevede că CAS în sumă fixă, majorările de întârziere (penalitățile) și amenzile calculate și neachitate până la data radierii de către GȚ inactive să fie anulate din sistemul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale în baza listelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat.
 
Totodată, se propune ca perioadele (lunile) pentru care nu s-au declarat și nu s-au achitat CAS să nu fie incluse la calcularea stagiului de cotizare, iar CAS în sumă fixă declarate și achitate până la data radierii să nu fie compensate sau restituite.
 
În cazul aprobării de către Parlament în redacția propusă, prevederile legii vor intra în vigoare din 1 aprilie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.