Știri

Subvenționarea de stat a farmaciilor rurale: cum va putea fi solicitată subvenția?

Regulamentul privind condițiile de licențiere a activității farmaceutice în localitățile rurale a cărei desfășurare va fi subvenționată de stat este elaborat și propus pentru consultări publice. Amintim, statul urmează să ofere subvenții pentru farmaciile amplasate în localitate rurale cu populație minimă de 1000 persoane, unde nu există asistență farmaceutică.

 

Astfel, conform proiectului regulamentului, agenții economici care vor solicita subvenții de stat pentru desfășurarea activității farmaceutice în localitățile rurale va depune electronic, pe adresa: e-ghișeu@amdm.gov.md  cererea de solicitare a subvenției de stat, însoțită de următoarele documente:

1) extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice emis de Agenția Servicii Publice;

2) declarație privind angajamentul deschiderii farmaciei în localitatea rurală în termen de 6 luni din momentul aprobării de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a cererii privind acordarea subvențiilor;

3) document ce atestă împuternicirea reprezentantului legal pentru depunerea cererii (după caz);

4) declarație privind veridicitatea documentelor prezentate informațiilor din actele prezentate;

5) certificat privind confirmarea contului bancar;

6) licență privind activitatea farmaceutică.

 

Agenția va acorda subvenții de stat agentului economic ce dispune de licență pentru desfășurarea activității farmaceutice subvenționate în localitatea rurală, trimestrial, în baza unui raport, ce demonstrează realizarea venitului din vânzări lunare medii fără TVA, pe parcursul unui trimestru. Confirmarea realizării venitului din vânzări lunare medii fără TVA pe parcursul unui trimestru se face prin declarația pe proprie răspundere a agentului economic privind veridicitatea și corectitudinea datelor prezentate către Agenție.

 

Mărimea subvenției ce va fi acordată este stabilită în funcție de venitul din vânzări lunare medii fără TVA, conform grilei:

 

Venit din vânzări lunare medii fără TVA (MDL)

Suma subvențiilor, lunar

 

Până la 50.000 lei

20.000 lei

Până la 100.000 lei

15.000 lei

Până la 150.000 lei

10.000 lei

 

 

 

În cazul în care agentul economic a desfășurat activitatea pentru o perioadă mai mică decât un trimestru deplin și a obținut venit din vânzări lunare medii fără TVA mai puțin de 3 luni, acesta va beneficia de subvenții calculate după formula media sumei de subvenție conform grilei per zi de activitate înmulțită la zilele în care activitatea farmaceutică subvenționată a fost desfășurată. Totodată, dacă pentru trimestrul raportat volumul total al venitului din vânzări medii fără TVA depășește 450 mii lei,  farmacia rurală nu va beneficia de subvenții de stat pentru acest trimestru. Dacă în decursul unui an calendaristic (4 trimestre consecutive) farmacia raportează venit trimestrial din vânzări medii fără TVA ce depășește 450 mii lei, contractul de subvenționare de stat se anulează.

 

Agentul economic ce dispune de licență pentru desfășurarea activității farmaceutice subvenționate în localitatea va raporta trimestrial venitul din vânzări lunare medii fără TVA obținut din comercializarea produselor, până la data de 15 a lunii următoare după încheierea trimestrului. Raportul va cuprinde informațiile privind venitul din vânzări lunare medii fără TVA per farmacie în localitate rurală, inclusiv informațiile privind venitul trimestrial din vânzări medii fără TVA per farmacie în localitate rurală.

 

Conform proiectului, farmacia subvenționată de stat va respecta următoarele condiții:

  1. să fie licențiată pentru desfășurarea activității farmaceutice;
  2. să dispună de contract cu Compania Națională de Asigurări în Medicină privind eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate;
  3. să asigure activitatea farmaciei cu echipament de casă de și control;
  4. să asigure farmacia cu sistem informațional automatizat, conexiune internet şi orice alt echipament necesar desfășurării activității.

 

Totodată, dacă pentru localitatea rurală solicitată sunt depuse două sau mai multe cereri Agenția inițiază procedura de licitație cu reducere. Licitația cu reducere are loc în incinta Agenției, cu prezență fizică a solicitanților, prin compararea ofertelor de grilă, semnate și parafate de către solicitanții de subvenții, prezentate în plic sigilat, în prezența tuturor participanților la licitație și a grupului de lucru pentru desemnarea câștigătorului din cadrul Agenției.

 

Regulamentul conține și lista localităților rurale în care urmează a fi înființate farmacii subvenționate de stat, conform căreia, farmaciile urmează a fi create în 146 de localități rurale, identificate după criteriile: numărul populației (peste 1000 cetățeni), distanța mare de la centrul raional sau drumuri magistrale, prezența Centrului de Sănătate sau oricărei asistențe medicale primare, precum si disponibilitatea autorităților locale prin atribuirea gratuită a încăperilor.

 

Conform notei proiectului, rețeaua farmaceutica în RM, constituită la moment din 1510 farmacii autorizate, are o distribuire neuniformă (concentrare preponderentă în municipii si centre raionale – 1022 unități) și insuficientă la nivel rural - doar 488 unități.  Din totalul de 1477 sate, asigurate cu farmacii sunt doar 418, iar 1059 sate nu beneficiază de asistență farmaceutică și acces la medicamente esențiale. Problema este parțial rezolvată prin farmaciile extrabugetare din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de asistență medicală primară, dintre care, 165 sunt licențiate

 

Implementarea proiectului va presupune alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat. Costul anual se estimează la circa 18 mil. lei (150 farmacii x 10.000 le x12 luni). Pentru anul 2023 în bugetul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale este prevăzută alocarea a 5 mil.lei.

Proiectul Regulamentului poate fi consultat până la 12 noiembrie curent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

643 vizualizări

Data publicării:

03 Noiembrie /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

subventie

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon