Știri

Transparentizarea procesului de fiscalizare a serviciului de transport în regim de taxi

Deținătorii drepturilor de proprietate și/sau operare pe teritoriul RM a sistemelor (platformelor) electronice de management, plasare/recepționare a comenzilor și/sau plăților (în continuare - sisteme electronice) în vederea prestării serviciilor de transport rutier în regim de taxi, vor trebui să fie reprezentanți de persoane juridice înregistrate pe teritoriul RM și vor putea pune spre utilizare aceste sisteme pe teritoriul țării doar prin intermediul operatorilor de transport care prestează servicii de transport rutier în regim de taxi.

 

În Parlament în calitate de inițiativă legislativă a unui grup de deputați a fost înregistrat proiectul modificărilor și completărilor la Codul transporturilor rutiere, elaborat în scopul transparentizării și îmbunătății procesului de fiscalizare a serviciului de transport în regim de taxi pe teritoriul RM, precum și în vederea ajustării cadrului normativ din domeniul transporturilor rutiere la cadrul normativ existent în domeniul fiscal.

 

Proiectul propune ca operatorii de transport în regim de taxi să poată admite spre conectare la sistemele electronice exclusiv unitățile de transport care dețin extras din Registrul operatorilor de transport rutier. La rândul său, persoanele juridice deținătoare a drepturilor de proprietate și/sau operare pe teritoriul RM a sistemelor electronice, în condițiile aprobării modificărilor elaborate, vor prezenta trimestrial Agenției Naționale pentru Transport Auto (ANTA) lista vehiculelor și șoferilor care au operat cel puțin o cursă în regim de taxi prin intermediul sistemelor deținute/administrate.

 

Informația corespunzătoare va fi utilizată în scopul verificării de către ANTA prin contrapunerea cu datele din Registrul operatorilor de transport auto, dar și cu datele livrate din SIA MEV (proiectul prevede ajustarea Codului în vederea înlocuirii sintagmei Fiscal Gateway cu sintagma Sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”).

 

Autorii mai propun ca costul transportului rutier în regim de taxi să se stabilească prin însumarea tarifelor pe distanța parcursă şi/sau timpul de staționare, calculate de un echipament de casă și de control aflat în dotare autoturismului în baza algoritmilor prestabiliți în sistemele electronice de management, sau după caz măsurate de echipamentul de casă aflat în dotarea autoturismului respectiv, precum și costul altor servicii auxiliare prestate.

 

Codul poate fi completat cu prevederea care va permite operatorilor de transport rutier și/sau sistemelor electronice organizarea programelor promoționale, cu tarif diminuat, cu condiția aprobării unui Regulament în acest sens, iar perioada maximă cumulativă de desfășurare a programelor date nu va putea depăși 45 de zile pe parcursul unui an calendaristic.

 

Se preconizează că noile reglementări vor intra în vigoare în 2 luni de la data publicării în „MO”.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

886 vizualizări

Data publicării:

17 Iulie /2023 07:58

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

regimul fiscal | regim taxi

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon